Zasady rekrutacji

Rynek pracy ciągle się zmienia, ulega chwilowym trendom i modom.

Wiemy, że pracodawcom coraz trudniej znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, dlatego w naszych szkołach stawiamy na sprawdzone rozwiązania, które gwarantują sukces.


Prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych na rok szkolny 2019/2020.

REKRUTACJA BEZPŁATNA I CIĄGŁA.

Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jaki i w semestrze wiosennym. Za przyjęcie do szkoły nie pobiera się opłat administracyjnych - nie płacisz za zajęcia lekcyjne, które się jeszcze nie odbyły

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz wypełniony w sekretariacie szkoły,

- Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale. W zależności od wyboru szkoły należy spełnić jeden z warunków:

- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej.

- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum.

- Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci Liceum ogólnokształcącego.

- 3 zdjęcia legitymacyjne

- Dowód osobisty do wglądu

W celu rozpoczęcia nauki w Szkole, niezbędne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów. To dobry powód, by nas odwiedzić i uzyskać pełną informację na temat specyfiki i sposobu prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach, jak również osobiście przekonać się o zaletach naszych Szkół.

Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś